Rahditusperusteet

Tilavuustavaran laskennalliset rahdituspainot

Kuutiopaino 333 kg =

 

Yhden kuutiometrin tilan vievän lähetyserän laskennallinen rahdituspaino silloin, kun lähetyserän päälle tai alle voi lastata muuta tavaraa.

 

 

Myymälä- / teholava tai -paikka

(0,6 x 0,8 m) 370 kg =

 

Yhden (1) myymälä- / teholavan tai vastaavan kuormalavan ala kuormatilan korkuisena. Lähetyserän todellinen paino lavoineen < 370 kg, päälle- tai allelastaus ei mahdollista.

 

 

Rullakko (0,68 x 0,8 m) 420 kg =

 

Yhden (1) ko. rullakon ala kuormatilan korkuisena. Lähetyserän todellinen paino rullakon kanssa < 420 kg, päälle- tai allelastaus ei mahdollista. Muun kokoisten rullakoiden rahdituspaino lasketaan vastaavasti niiden kuormatilasta ulkomitoin vaatiman tilan ja kuutiopainon mukaan. Tyhjien rullakoiden rahdituspaino lasketaan niiden pinottuna kuormatilasta kuutiopainon vaatiman tilan ja kuutiopainon mukaan.

EUR-lava tai -lavapaikka

(0,8 x 1,2 m) 740 kg =

 

Yhden (1) EUR- tai vastaavan kuormalavan ala kuormatilan korkuisena. Lähetyserän todellinen paino lavoineen < 740 kg, päälle- tai allelastaus ei mahdollista.

 

 

FIN-lava tai -lavapaikka

(1,0 x 1,2 m) 925 kg =

 

Yhden (1) FIN- tai vastaavan kuormalavan ala kuormatilan korkuisena. Lähetyserän todellinen paino lavoineen < 925 kg, päälle- tai allelastaus ei mahdollista.

 

 

Lavametripaino 1 850 kg =

 

Yhden (1) metrin lavapituus kuormatilan koko leveydeltä ja korkeudelta. Lähetyserän todellinen paino < 1 850 kg, päälle-/alle-/sivullelastaus ei mahdollista.

Tyhjät kuormalavat ja muut uudelleen käytettävät pakkaukset

 

FIN-kuormalava ja muu 1,0 x 1,2 m lava        60 kg

EUR-kuormalava ja muu 0,8 x 1,2 m lava       50 kg

Myymälälava ja muu 0,6 x 0,8 lava                  20 kg

Muut pakkaukset niiden kuormatilasta vaatiman tilan ja kuutiopainon mukaan.

 

 

 

Pitkät tavarat ja niput

 

4,0-5,9 m  2 x  todellinen paino tai kuutiopaino, kuitenkin vähintään    250 kg.

 

6,0-9,9 m  4 x  todellinen paino tai kuutiopaino, kuitenkin vähintään    500 kg.

 

yli 10,0 m  6 x  todellinen paino tai kuutiopaino, kuitenkin vähintään  1000 kg.

 

Alle 40 kg:n yksittäisissä lähetyksissä käytetään todellista painoa.

Rahdinkuljettajalla on oikeus muuttaa lähetyksen rahdituspaino oikeaksi.

Yhteystiedot

Jyväskylä - Finland

puh. +358 400 639 206

e-mail: asiakaspalvelu@karjalaisen.fi

Sijainti: Ampumaradantie 27, 40320 Jyväskylä

» Jäikö paketti saamatta?

» Tietosuojaseloste (PDF)

Copyright © 2023 - Karjalaisen Rahti Oy