Sähköisen tilaamisen hyödyt

13.2.2024 | Tietopankki

Sähköisen tiedonsiirron hyödyt kuljetustilauksissa ovat selkeät, mutta niitä ei välttämättä hahmoteta riittävän kokonaisvaltaisesti. 

Kuljetustilaustiedot välitetään edelleen paperimuodossa vaikka käytäntö ja tutkimukset osoittavat, että tehokas ja laadukas logistiikka voi perustua vain eri osapuolten väliseen sähköiseen tiedonsiirtoon. Esimerkiksi käsin kirjoitetusta rahtikirjasta voi syntyä vääriä tulkintoja jo heti toimitusketjun alkuvaiheessa, mikä aiheuttaa ylimääräistä työtä, virheitä ja myöhästymisiä. Lähetystiedot eivät myöskään ole reaaliaikaisesti käytettävissä papereilla toimittaessa.

Logistiikkayritysten Liitto Ry:n teettämästä videosta käy ilmi miten sähköisen tilauksen avulla tulostettavat standardin mukaiset kolliosoitelaput tukevat prosessia.

Sähköisen tilaamisen hyödyt ovat. mm seuraavia:

Virheet vähenevät

  • Täydelliset tiedot koko kuljetusketjun ajan -> ei virheitä kuljetussuunnittelussa
  • Oikea määrä kuljetuskapasiteettia oikeaan paikkaan
  • Tarvittavat tiedot kuljettajien käytössä
  • Standardirahtikirjoissa ja -kolliosoitelapuissa kaikki tarvittavat tiedot,helposti luettavissa viivakoodilukijalla

Tehokkuus kasvaa

  • Vähemmän manuaalisia työvaiheita
  • Mahdollistaa kuljetusketjujen ja kuljetusten yhdistelyn, tehokkaan hallinnan, seurannan ja optimoinnin -> kustannukset pienenevät
  • Vähemmän kuljetusten ympäristöhaittoja

Laatu paranee ja kehitys jatkuu

  • Hyvä palvelukokemus loppuasiakkaalle – win-win-win
  • Luo perustan logistiikka-alan palveluille ja niiden kehittymiselle tulevaisuudessakin

Alkuperäinen artikkeli: Logistiikkayritysten Liitto Ry
https://www.logistiikkayritykset.fi/sahkoinen-asiointi/sahkoisen-tilaamisen-hyodyt-eri-osapuolille.html