Yleinen kuljetuspakkausohje

8.2.2024 | Tietopankki

Artikkelin kirjoittaja Logistiikkayritysten Liitto ry ja alkuperäinen artikkeli: Yleinen pakkausohje. (PDF)

 Tämän ohjeistuksen on koottu pakkaamiseen ja pakkauksiin liittyviä seikkoja eri näkökulmista. On syytä huomata, että ohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia kuljetuksiin liittyviä pakkaustarpeita. Lisäksi eri kuljetusyrityksillä voi olla erilaisia omia ohjeita tai määräyksiä. Nämä ohjeet antavat hyvän yleisnäkemyksen, mitä edellytetään pakkaamiselta, jotta vältytään tarpeettomilta kuljetusvahingoilta. 

 Tunne kuljetusprosessi 

Kuljetusprosessin aikana lähetykset kokevat erilaisia rasituksia kuten iskuja, vetoa, työntöä, hankausta, puristusta, taivutusta ja tärinää, minkä takia lähetettävät tavarat tulee pakata huolellisesti. Itse kuljetuksen aikana syntyy tien epätasaisuudesta tärinää ja jarrutettaessa, kiihdytettäessä ja mutkissa tavaraan kohdistuu erilaisia rasituksia. Kuljetuksen lisäksi lähetykset kuormataan ja puretaan autosta. Paketti-, rullakko- ja lavakuljetuksissa on hyvin tavallista, että ne kulkevat terminaalien kautta, joka lisää käsittelykertoja. Lisäksi paketteja voidaan terminaaleissa siirtää erilaisilla kuljettimilla, joissa on lajittelulaitteitta. Pakkaaminen on tehtävä siten, että lähetykset kestävät edellä mainittuja normaaleja kuljetusrasituksia. 

Tärkeää tavaran pakkaamisessa on että: 

 • Valitaan kestävä ja tukeva ulkopakkaus ja mahdollinen sisäpakkaus. 
 • Otetaan huomioon pakkaamisessa tavaran ominaisuudet ja särkymisherkkyys. 
 • Tavara ei pääse heilumaan pakkauksen sisällä. 
 • Tavaran ja pakkauksen välissä ei ole tyhjää tilaa, joka voi painua iskun tai toisen paketin voimasta kasaan. 
 • Pakkauksen sisällä oleva tuote ei kosketa pakkausta, vaan välissä on pakkausmateriaalia, joka suojaa tavaraa kuljetuksen rasituksilta. 
 • Pakkauksen liitoskohdat on suljettu niin, ettei pakkaus aukea. 
 • Kaikki tuotteet on pakattu kuljetuslaatikon sisälle. Pakkauksen päälle teipein tai muuten liitetyt tuotteet saattavat rikkoutua tai pudota kesken prosessin. 
 • Ottaa huomioon lähettäjän lain mukainen vastuu vaarallisten aineiden ja esineiden (VAK/ADR) ja rajoitettujen määrien (LQ) lähettämisessä, pakkaamisessa ja pakkausmerkinnöissä ja kuljetusasiakirjan merkinnöissä. 

 Muuta huomioitavaa 

 • Nestemäiset aineet ovat tiiviissä astioissa tai pullossa ja kannet on suljettu huolella. Pakkauksissa on oltava täyteainetta, joka imee itseensä nesteen, jos astia tai pullo rikkoontuu. 
 • Tehdas- tai myyntipakkaukset, jotka ovat tarkoitettuja kontti- tai lavakuljetuksiin, eivät välttämättä ole riittäviä pakkauksia sellaisenaan pakettipalveluihin, jossa paketit kulkevat yksittäin ja tarvitsevat paremman pakkauksen tai suojauksen. 
 • Paketit ovat kosketuksissa muiden pakettien kanssa ja ovat joka materiaalinkäsittelyn vaiheessa rikkoutumiselle alttiita. Kovat rasitukset ovat välttämättömiä pakettien tehokkaan lajittelun ja kuljetuksen kannalta. Pakettirahtivolyymien kasvaessa pakkausten merkitys korostuu entisestään, kun paketteja pitää saada entistä nopeammin käsiteltyä samassa ajassa.

Muistettavaa lavojen osalta 

 • Koneellinen käsittely haarukkatrukilla edellyttää, että lavan korkeus on vähintään 15 cm. 
 • Lavapohjan koko – varmista, että lava on lähetystä hieman isompi. Lähetys ei saa mennä lavan reunojen yli. 
 • Lähetysten vakaus pinottaessa. Huomioi pinoamistekniikka, limittäin lastattuna pino on tukeva. 
 • Huolehdi lähetyksen sitomisesta lavaan pannoilla, kiiloilla ja kelmutuksella, jottei se pääse liikkumaan tai irtoamaan alustastaan kuljetuksen aikana.
 • Jos lavan päälle ei saa lastata, merkitse se selkeästi. 
 • Tarkista, ettei lavan painoraja ylity. 

Pakkaa oikein 

Huolellinen pakkaaminen voi tuntua kalliilta, mutta rikkimennyt tuote käy yleensä vielä kalliimmaksi, koska asiakas ei saa tilaamansa tavaraa ajoissa tai saa sen rikkonaisena, mistä aiheutuu pahaa mieltä, reklamaatiota ja vahingon selvittämistä ja korvauksen hakemista ja mahdollisia vahingonkorvauksia tai jopa asiakassuhteen menettämiseen. Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa ns. välillisistä kustannuksista. 

Pakkaussuojia, pakkauksia ja pakkausmateriaaleja on paljon. Jokaista tuotetta varten voidaan optimoida riittävä pakkaus. Pakkauksen tyypistä riippuen voidaan pakkauksen apuna käyttää esimerkiksi pahvia, liitospaperia, muovikelmua, pakkausvaahtoa, pakkauspaperia, ilmataskuja, tarroja, nastoja, pakkauspehmusteita, kuplamuovia ja styrox-palloja. 

Rahtiliikkeet harvoin korvaavat tuotteita, joiden kuljetuspakkaus on ehjä. Hyvä pakkaus suojaa tavaraa ja se rikkoontuu harvemmin kuin huono pakkaus. 

Pakkausmerkinnät 

Pakkauksen tulee sisältää myös tarvittavat kuljetusmerkinnät, jotta lähetys voidaan toimittaa oikeaan osoitteeseen. Tyypillisesti lavatavara edellyttää kolliosoitelappuja. Pakettien osalta käytetään myös osoitekortteja. Tutustu käyttämäsi kuljetusyrityksen ohjeisiin. Jos lähetyksesi sisältää useampia pakkauksia, muista kiinnittää jokaiseen pakkaukseen kolliosoitelappu tai osoitekortti ja mahdollisesti tarvittavat erikoiskäsittelymerkinnät. Erikoismerkintöjen on oltava kuljetusyrityksen hyväksymiä ja siksi on syytä tarkistaa niiden käyttö ja hinnoittelu käytettävältä rahdinkuljettajalta.

Tiekuljetussopimuslaki ja kuluttajansuojalaki 

Tälle sivulle on koottu keskeisiä asioita kuljetuspakkaamisen kannalta tiekuljetussopimuslaista sekä kuluttajansuojalaista.

Tiekuljetussopimuslaki kuljetuspakkaamisen kannalta 

Lähettäjä vastaa tuotteen riittävästä pakkaamisesta ja merkitsemisestä. Lähettäjä ei ole oikeutettu korvauksiin, mikäli tuote ei ole pakattu riittävästi ja merkitty asianmukaisin huomio- ja varoitusmerkein. Huomio- ja varoitusmerkinnät eivät kuitenkaan poista lähettäjän vastuuta, eivätkä ne anna lisäturvaa lähetykselle. Korvausmäärä on rajoitettu enintään 20€/kilo vahingoittunutta kiloa kohden. Riittävän pakkauksen tiedot saat yleensä kuljetusyrityksen nettisivulta. 

Lähettäjä on korvausvelvollinen, mikäli lähetetty tuote aiheuttaa henkilöille, muille lähetyksille ja kuljetusyrityksen omaisuudelle vahinkoa ja siitä on ennen kuljetusta tehty varauma rahtikirjaan. Lähettäjällä on oikeus määrätä tavarasta kuljetuksen aikana. Eli lähettäjä voi halutessaan keskeyttää kuljetuksen tai muuttaa kuljetuksen määränpäätä. Lähettäjä on vastuussa aiheutuneista kustannuksista. 

Lähettäjällä on oikeus vaatia korvauksia, mikäli tavara katoaa kuljetuksen aikana. Korvausmäärä on rajoitettu enintään 20 €/kilo puuttuvaa tai vähentynyttä kiloa kohden. Rahdinkuljettaja vastaa tavaran rikkoutumisesta, katoamisesta tai vähentymisestä, mikäli se on johtunut rahdinkuljettajan omasta virheestä tai laiminlyönnistä. 

Asiakkaan täytyy aina tarkastaa vastaanottaessaan tavara ja tehdä rahdinkuljettajalle vahinkoilmoitus, mikäli vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa. Mikäli ulkoisia merkkejä vahingoittumisesta ei ole, asiakkaalla on 7 arkipäivää aikaa tehdä vahinkoilmoitus rahtiliikkeelle. Jos näitä aikoja ei noudateta, asiakas menettää kannevaltansa asiassa.

Kuluttajansuojalaki 

Kauppiaalla on vaaranvastuu myymästään tavarasta myös kuljetuksen aikana. Myyjä vastaa tavaran tuhoutumisesta, katoamisesta, huonontumisesta ja vähenemisestä, kunnes tavara on luovutettu asiakkaalle. Myyty tavara tulee olla myyjän antaman kuvauksen mukainen ja tavaran tulee vastata ominaisuuksiltaan sitä, mitä myyjä on luvannut asiakkaalle. 

Etämyynnissä kauppiaan on laadittava asiakkaalle ohjeet mahdollista tavaran palautusta varten. Kauppias on vielä 13.6.2014 asti velvollinen maksamaan palautuskulut. Tämän jälkeen kauppiaat voi jättää palautuskulut asiakkaan maksettavaksi. Asiakkaalla on 14 päivän palautusoikeus myyntihetkestä, mutta asiakkaan täytyy ilmoittaa kauppiaalle palautuksesta. Palautetun tavaran tulee olla myyntikuntoinen. 

Logistiikkayritysten Liitto ry ei ota mitään vastuuta kuljetusvahingoista tai muista vahingoista, joita voi syntyä tätä ohjetta käyttämällä. Ohjeet ovat yleisellä tasolla ja pyydämme tutustumaan voimassa olevaan lainsäädäntöön ja kuljetusliikkeiden pakkausohjeisiin.

Artikkelin kirjoittaja Logistiikkayritysten Liitto ry ja alkuperäinen artikkeli: Yleinen pakkausohje. (PDF)